กิจกรรมปี 2560
 
 
 
 
กิจกรรมปี 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
ติว O-net กลุ่มเครือข่ายวังใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 
 
 
  กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2557
  อบรมเยาวชนต้านยาเสพติด
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  เด็กดีสร้างได้
  Get ready to be ASEAN
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  คาวบอยแดนซ์ @ งานประชุมเหล่ากาชาด
  ทำบุญวันอาสาฬหบูชา แห่เทียนเข้าพรรษา
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต
  พิธีไหว้ครู 2557
  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
  ปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน
  ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน
  Good bye T. Cath
  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2556
  โครงการค่ายวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ประชุมยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET 2557
  ยินดีต้อนรับ สมศ. รอบ 3
  มาฆบูชา
  ไปวัดกันเถอะ !!
  โครงการค่ายวิชาการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ประชุมยกผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET 2557
  วันครูแห่งชาติ 2557
  วันเด็กแห่งชาติ 2557
  สวัสดีปีใหม่ 2557
 
กิจกรรมปี 2556
  cowboy night @ Soidao
  cowboy night @ Wangsombun
  ทัศนศึกษา และเข้าค่ายลูกเสือ (ช่วงชั้นประถม)
  วันพ่อแห่งชาติ 2556
  ประมวลภาพงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 1-7/12/2556
  การประกันคุณภาพภายในประจำภาคเรียนที่ 1/2556
  วันแม่แห่งชาติ 2556
  ASEAN DAY 2013
  มหกรรมเปิดโลกปฐมวัย
  โครงการสร้างภูมิคุมกันและป้องกันยาเสพติด
  ทอดผ้าป่าหนังสือ
  ถวายเทียนพรรษา
  พิธีไหว้ครู 2556
  เริ่มแล้ว Tablet ป.2
  English Camp!!!
  วันงดสูบบุหรี่โลก
  พิธีมอบบ้านพักครู และเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา รักซ้อนมัลติมีเดีย
  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก สมศ. รอบที่ 3
  ประกันคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่ 2/2555
  ตำรวจ ๕ นาที
  ประมวลภาพงานกาชาดประจำปี 2556 อำเภอวังสมบูรณ์
  Children's day 2013
 
กิจกรรมปี 2555
  ความสำเร็จของเรา ในงานมหกรรมวิชาการอำเภอวังสมบูรณ์
  งานนิทรรศการฉลองอำเภอวังสมบูรณ์ครบรอบ 5 ปี
  ก๊วยเตี๋ยวคุณยายอร่อยมาก....
  Pre-Onet
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง
  Thai Father's day @ Wangmai
  กีฬาสีภายใน สนุกจุงเบย....
  Good bye 6 Director of Wangmai
  ราชสดุดีวันวชิราวุธ..บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  อำลาด้วยหัวใจ อาลัยด้วยความรัก... ครูสำนึก, ครูสมบูรณ์
  Tablet Learning...
  มอบวุฒิบัตร TTC
  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 5 ธันวามหาราช
  ประชุมผู้ปกครองและมอบ Table
  Big Cleaning Day
  การประชุมจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา
  กิจกรรมชมรมอาเซียน ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
  รางวัลอันสูงส่ง "คุรุสดุดี " คุณครูสมนึก วงษ์ยืน
  To be No. 1
  Science Day
  ถวายเทียน
  ปลูกต้นไม้วันเข้าพรรษา
  อบรมผู้ผ้า
  วันแม่แห่งชาติ
 

 

โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail : banwangmai@gmail.com