โรงเรียนบ้านวังใหม่

ศึกษานิเทศได้ทำการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563
วันที่ 28 มกราคม 2564
ในสถานการการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com