กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 8 มกราคม 2559
 
เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com