กิจกรรมกีฬาสี
 
วันที่ 29-30 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านวังใหม่ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com